Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta är en ideell kvinnoförening som startades i maj 1997. Föreningen är mångkulturell med cirka 230 medlemmar från ett 20-tal länder. Alla kvinnor är välkomna oavsett religion eller etnisk och kulturell tillhörighet och oavsett om du är svenska medborgare, har uppehållstillstånd, är asylsökande eller papperslös.

Föreningen verkar för att:

  • Bryta kvinnors isolering och segregering
  • Stärka kvinnors självförtroende och identitet
  • Förbättra språkkunskapen hos kvinnorna
  • Förbättra kunskapen om det svenska samhället, dess lagar och regler
  • Främja kvinnors hälsa med information, kurser och motion
  • Vara till hjälp för kvinnor att studera, söka arbete eller starta eget
  • Öka kvinnors delaktighet och integrering i svenska samhället
Läs mer om oss