Medlemskap

Årsavgiften för medlemskap i Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta är 200 kr som du kan betala på plats på kontoret eller sätta in på vårt plusgirokonto 1075554-4. Du kan då gå vilken kurs du vill hos oss, lyssna på föreläsningar och följa med på utflykter, kulturevenemang och annat utan kostnad.
Bli gärna stödmedlem hos oss om du vill stödja vårt arbete! Märk i så fall insättningen ”stödmedlem” och ditt för- och efternamn, personnr och kontaktuppgifter. Vi skickar ut ett medlemskort och du får sedan då och då information om vår verksamhet. (Du är självklart också välkommen att delta i kurser och andra aktiviteter i föreningens regi om och när du vill, precis som aktiva medlemmar!)

Donationer

Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta drivs nästan uteslutande av ideella krafter och verksamheten finansieras genom föreningsbidrag och fondmedel. Vår ekonomi är ansträngd och vi tar därför tacksamt emot donationer, stora som små. Vårt plusgironummer är 1075554-4.

Volontär

Föreningens behov av och möjlighet att ta emot volontärer, praktikanter osv varierar över tid. Kontakta oss gärna per mejl på kvinnoc.tensta@gmail.com så pratar vi om hur läget ser ut just nu!