Om

Kvinnocenters verksamhet utvecklas ständigt och nya initiativ kommer fram bland medlemmarna genom att man stödjer och inspirerar varandra. Föreningen bidrar även till att öka kvinnors möjligheter till påverkan och engagemang i framtidens samhällsbyggande, framförallt på lokal nivå.
Centret ligger nära till Tensta simhall med bad, vattengympa, simträning och bastu för kvinnor. Lokalen på Glömmingegränd 31 används för att träffas och umgås, studera, sy och laga mat.

Lärare och medlemmar som kan flera språk tolkar vid behov. På anslagstavlan kan man läsa om studiebesök, och information om Kvinnocenters verksamhet. I Kvinnocenters lokal finns ett kontor för administrationen av föreningen. Telefon och kopieringsapparat är tillgängliga för medlemmar. Vi försöker i den utsträckning vi kan även hjälpa medlemmarna med praktiska problem såsom att fylla i blanketter, boka läkarbesök eller hitta information på internet.
Vi uppmanar kvinnor som är utsatta för våld i familjen, hedersförtryck eller andra övergrepp att komma och söka hjälp på kvinnocentret. Vi hjälper till att kontakta kvinnojour, sjukhus, polis, socialtjänst och annat som kvinnorna är i behov av. Flera kvinnor på kvinnocentret är utbildade kvinnojourskvinnor och föreningen är medlem i kvinnojoursorganisationen Unizon. Kvinnocenter är en frizon för kvinnor, en trygg plats där vi bryr oss om och hjälper varandra.