Här finner du information om våra aktiviteter och regelbundna sammankomster. k.ö.k cirkulerar kring fem olika former av aktiviteter:

k.ö.k vardag, k.ö.k bio, k.ö.k söndag, k.ö.k läsgrupp, och k.ö.k extra.

torsdag 28/3, kl 09.30

Vi lär oss laga KUBBA och Hummus