Telefontider: 9:00 till 12:00,
Våra öppettider varierar, kontakta oss gärna om du vill veta när vi är på plats!
Adress:
Glömmingegränd 31 nb
163 62 Spånga
e-post:
kvinnoc.tensta@gmail.com

 

Tel: 08-42051648
Postgiro:
Org nr.

107 55 54 - 4
802402-2918

 

Kontakt