Marie-Louise Ekmans litografi Fantasifullt möte från 2017 säljs till förmån för Kvinnocenter i TenstaHjulsta. Kvinnocentret är en tväretnisk förening med ca 250 medlemmar med över 30 olika modersmål. En självorganiserad mötesplats för kvinnor med olika bakgrunder, en plats där en utbyter erfarenheter och kunskaper, lär sig språk och bygger vänskapsrelationer - en unik och trygg mötesplats som formas på kvinnornas egna villkor. KITH grundades 1997 och driver bl.a. språk- och datakurser i en lägenhet i Tensta. Platsen fungerar som ett förlängt vardagsrum för kvinnor i olika åldrar.
Litografi trycket Fantasifullt möte är baserad på en målning med samma titel som utgör affischen till Marie-Louise Ekmans pjäs Försökskaninerna med premiär på Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm 30.3. Litografin finns i 450 exemplar och kostar 4.500 kr/styck. Storleken är 43x63cm. Medan försäljningen sköts av Tensta konsthall görs den till förmån för KITH. 
För köp, maila didem@tenstakonsthall.se.
http://www.kvinnocentertensta-hjulsta.org
http://tenstakonsthall.se