Kvinnocenters Verksamhet
Kvinnocenters verksamhet utvecklas ständigt, och nya initiativ kommer fram bland medlemmarna genom att man stödjer och inspirerar varandra. Vi bidrar även till att öka kvinnors möjligheter till påverkan och engagemang i framtidens samhällsbyggande, framförallt på lokal nivå.

Kvinnocenter ordnar utomhusaktiviteter för hälsa och välmående, som stavgång och promenader. Centret ligger nära till Tensta simhall med bad, vattengympa, simträning och bastu för kvinnor. Lokalen på Glömmingegränd används för att träffas och umgås, studera, sy och laga mat. Där finns även datorer för utbildning och kontakt med omvärlden.

Föreningens lokaler

Lärare och medlemmer som kan flera språk tolkar vid behov. På anslagstavlan kan man läsa om studiebesök, och information om Kvinnocenters verksamhet. I Kvinnocenters lokal finns ett kontor för administrationen av föreningen. Telefon och kopieringsapparat är tillgängliga för medlemmar, och här kan de få hjälp med brev och kontakt med myndigheter. Kvinnocenter har ett medlemsmöte och styrelsemöte varje månad.

 

Läs mer om vad kvinnocenter gör under året -här

 

Om Kvinnocenter