ABF Västerort
ABF Stockholm
AF i Lunda Nova och Kista
Cykelfrämjandet
Eggeby Parklek
Hela Människan
Järva Andan
Livstycket
Mästar Olofsgården i Gamla Stan
Q Jouren
Sollentuna Kvinnojour
Somaliska Föreningen
Social och Arbetsmarknads förvaltningen i Stockholm
Somaya Kvinnojour
Spånga Tensta Kulturkommittén
Spånga-Tensta Stadsdelsnämnden
Studiefrämjandet
Tensta Konsthallen
Tensta Kvinnojouren
Tensta Rent o Snyggt
Tensta Simhallen
Tensta Träff
Turkiska Föreningen
 
 

 

Samarbetspartners