Handarbete med vardagssvenska

Vi träffas en gång i veckan på fredagar och för att göra handarbete tillsammans. Tillfällen leds av Lena Insulander och Ingrid Karaduman Hansen, som ger oss tips och råd om hur vi kan förbättra vårt handarbete. Kvinnocenter bjuder alltid på förmiddagsfika denna dag. Dessutom är detta ett perfekt tillfälle att öva din svenska tillsammans med andra.