onsdag 20/3, kl 11.00

Årsmöte

Varmt välkomna till Kvinnocenters årsmöte.

Vi kommer välja ny styrelse, titta igenom verksamhetsrapporten och gå igenom ekonomin.
Ditt deltagande och din röst är viktigt!

Självklart bjuder vi på fika!

Här nedan finner ni dagordningen:

KALLELSE ÅRSMÖTE

DAGORDNING

-Mötet öpnnar
-Fastställande av dagordninen
-Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
-Val av mötets funktionärer
Mötets ordförande

Mötets sekreterare

Två justerare till rösträknare

-Fastställande av röstlängd
-Ekonomisk berättelse
-Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse
-Styrelse ansvarsfrihet

Ordförande

Ledamöter

Supplenter

-Val av revisorer enligt valberedningens förslag
-Val av valberedningen 2 stycken varav en sammankallande
-Skrivelser/ motioner
-Medlemsfrågor
-Stadgefrågor
-Firmatecknare
-Verksamhetsplan
-Övriga frågor
-Mötet avslutas