k.ö.k. – kvinnor önskar kollektivitet – är en feministisk plattform som prövar olika sätt att bygga en feministisk konstinstitution med utgångspunkt i erfarenheterna, platsen och sammanhanget som utgörs av Kvinnocenter i Tensta–Hjulsta.

Läs mer om oss