k.ö.k ser sig själva som en del av en bred dekolonial och feministisk rörelse som äger rum runtom i världen idag. Här försöker vi kartlägga och dela med oss information om vissa av dessa grupper, kollektiv, nätverk och individuella feminister som vi samarbetar med, som vi stödjer och som inspirerar vårt arbete med k.ö.k.