Under våra förutsättningar berättar vi om våra villkor för vårt arbete, hur vår struktur ser, om vår referensgrupp, var vi ses och vem som stödjer oss.

Regler för representation

På k.ö.k försöker vi följa vissa principer:

  • vi tar bara bilder i samtycke med dem som fotograferas
  • vi dokumenterar inte, men däremot tar vi bilder som en social aktivitet
  • vi tar bilder som agerar
  • vi gör långsamma bilder
  • vi gör gemensamma bilder
  • vi gör bilder som lyssnar på våra ideer
  • vi tar bara bilder när vi känner för det

Struktur

En viktig feministisk handling för k.ö.k är att aktivt stödja existerande strukturer och aktiviteter som finns på Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta, vars dagliga rutinerna möjliggör gemenskap och solidaritet mellan kvinnor med olika livsvillkor och erfarenheter. k.ö.k stöder även Kvinnocenter genom  en omfördelning av ekonomiska resurser; till exempel möjliggör k.ö.k tillgång till kulturbidrag som överförs till Kvinnocenter.

Fyra k.ö.k medlemmar  har ansvar för administration: Ferial Agali, Muna Alyaqoobi, Petra Bauer och Jenny Richard. Fram till december 2019 var  Muna Alyaqoobi arvoderad för att jobba med k.ö.k och Kvinnocenter 40 timmar per månad. Just nu saknar vi tyvärr medel för att betala lön till Muna, men vi hoppas vi snart kan göra det igen.

k.ö.k definieras av sitt sammanhang och utvecklar verksamheten med utgångspunkt i de behov och begär som finns i k.ö.k och på Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta.

I nära samarbete med Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta – en självorganiserad mötesplats för kvinnor med olika bakgrunder – utmanar k.ö.k hierarkiska och neoliberala ideer om kunskapsproduktion och konstnärlig praktik. k.ö.k uppmuntrar och praktiserar ömsesidigt och långsamt lärande.

k.ö.k och Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta bygger allianser genom att bjuda in lokala och internationella organisationer och enskilda personer som jobbar med feministisk organisering.

Även om k.ö.k använder sig av begreppet ”kvinnoorganisation”, välkomnar k.ö.k även personer som identifierar sig som trans och icke-binära.

k.ö.k träffas regelbundet för att äta tillsammans, titta på film, diskutera, organisera, läsa, lyssna, dela och utforska.

k.ö.k bildades 2017. Kvinnocenter bildades 1997.

Referensgrupp

K.ö.k har en referensgrupp som hjälper oss att tänka och utvecklas. Just nu består referensgruppen av följande personer:

Ferial Agali – Var nöjd och tacksam för att det finns kvinnors kollektiv.
Muna Alyaqoobi
Bushra Akbar
Emily Fahlén
Shabnam Faraee – D-I-Y together. You can not make everything but you can make something.
Sandi Hilal
Gunilla Lundahl  – I det gemensamma görandet bli utopin en möjlighet. Steg för steg.
Nursen Okan – jag har varit engagerad i Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta sedan 2005. Mitt motto är ”What can I do? Plenty, Sister!”
Hero Rashid
Rebecka Thor – My entry into feminist organising today is through a view on past times not as solely a matter of historicity, but as means by which one can imagine a future.
Sonja Vidén
Gulgün Ok

Hur vi arbetar

k.ö.k undersöker hur vi kan använda våra gemensamma resurser och kunskaper för att långsiktig hållbarhet i Kvinnocenter Tensta-Hjulsta och k.ö.k. Den kanske allra viktigaste frågan för k.ö.k är dock hur vi kan praktisera radikal omvårdnad.

I mars 2019 öppnade vi upp vårt “långsamma rum” på Kvinnocenter. Rummet är utvecklat och byggt i nära samarbete med konstnären Mariana Alves Silvas/MYCKET. Rummet är ett svar på behovet av en plats där vi kan socialisera och umgås utan något specifikt syfte.

Rummet och k.ö.k hämtar inspiration från ett projekt som drivs av arkitekten Sandi Hilal med titeln “Rätten att vara värd”, som utmanar eurocentriska patriarkala maktstrukturer. k.ö.k ser att i “värdskapet” finns en potential att skapa nya former av villkor för hur vi kan umgås och relaterar till varandra, och som samtidigt utmana existerande hierarkier.

Lokal/kontakt

Email: kvinnoronskarkollektivitet@gmail.com
Adress: Tensta-Hjulsta Kvinnocenter, Glömmingegränd 31NB 163 62 Spånga
Närmast T-bana: Tensta

Stöd

k.ö.k stöds av Tensta Konsthall, Kreative Platser, Kulturrådet och Stockholm Stad Utvecklingsstöd.

k.ö.k är beroende av det generösa stöd vi får från Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta, k.ö.k medlemmar och k.ö.k referensgrupp i form av lokaler, råd och inte minst arbete.

k.ö.k har återkommande samarbeten med Tensta Konsthall, som vi ser som nära vän och viktigt stöd vad gäller infrastruktur och ekonomi.

Vill du stöda k.ö.k med ekonomiska medel eller praktiskt arbete ta kontakt med oss.