Vårt k.ö.k

Föreställ dig ett rum, kvinnor som sitter på stolar och låga bänkar. En kvinna ligger ner på den mjuka mattan. En rygg som värker, händer som inte lyder. Te, kaffe och frukt på en bricka. En matlåda med hemmagjord kubba, färskt bröd och kakor. En kvinna visar en bild på sig själv som barn i Pakistan för 60 år sedan. Det ger upphov till frågor, minnen, samtal, tårar och skratt. Några mobiler plingar till när ytterligare en bild skickas runt i vår gemensamma whatsapp. Någon suckar, medan en annan reser sig upp som behöver gå runt en stund. En ny kvinna kommer in. Vi talar om hur samhället blir alltmer ojämlikt. Någon vill utvisa alla män, andra säger emot. Alla vill ha förändring. Tulay ropar från köket, det är dags att börja laga mat tillsammans. Det gör vi ofta. Vi lagar och äter, och sedan fortsätter vi skriva på vårt gemensamma manifest för kamper och krämpor.

k.ö.k. – kvinnor önskar kollektivitet – är en feministisk plattform som  prövar olika sätt att bygga en feministisk konstinstitution med utgångspunkt i erfarenheterna, platsen och sammanhanget som utgörs av Kvinnocenter i Tensta–Hjulsta.

k.ö.k definieras av sitt sammanhang och utvecklar verksamheten med utgångspunkt i de behov och begär som finns i k.ö.k och på Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta.

k.ö.k. har ett feministiskt aktivitetsprogram som bygger på ett gemensamt och ömsesidigt kunskapsutbyte. Vi uppmuntrar alla deltagare att reflektera över kvinnors möjligheter att organisera sig och göra motstånd mot förtryck, marginalisering och osynliggörande.

k.ö.k består av följande delar:

k.ö.k vardag – vi träffas varannan vecka för att diskutera, göra och äta tillsammans.
k.ö.k bio – vi ser film tillsammans om kvinnors villkor och organisering.
k.ö.k söndag – inbjudna gäster delar  med sig av sin kunskap om kvinnors organisering och kollektivitet.
k.ö.k läsgrupp – vi läser texter om feministisk organisering.
k.ö.k extra – allt annat vi gör

Här på hemsidan finner du information om hur vi organiserar oss, vad vi gör, när vi äter, vad vi läser och vad vi ser.

VARMT VÄLKOMMEN TILL K.Ö.K

Alla k.ö.k aktiviteter är gratis och vi välkomnar alla som definierar sig själva som kvinnor, trans eller icke-binära.