k.ö.k kunskap är en plats där vi i text och bild, tänker högt, utvecklar idéer. delar berättelser från vår vardag och reflekterar över vårt tillstånd, strategier och former av motstånd.